Tiedolla johdettu markkinointi­suunnitelma

Tavoite:

Qentinelin haasteena oli sitoa myynnin ja markkinoin prosessit yhteen niin, että myynti hyötyisi markkinointi­toimenpiteistä konkreettisesti. Ongelmana oli myös markkinoinnin mittaristo, joka vaati tarkennusta. Lisäksi markkinointi­suunnitelmaan haluttiin sitouttaa koko organisaatio ja toimenpiteet priorisoida tehokkaasti.

Ratkaisu:
Suunnittelun osana kerättiin avoimia vastauksia asiakkailta sekä koko henkilökunnalta. Kerätty avoin tieto analysoitiin ja siitä tunnistettiin mm. puheenaiheet sekä palautteen sävy ja esille nousseiden teemojen tärkeysjärjestys. Seed hallinnoi projektin kulun.

Tulokset:

Konkreettinen markkinointisuunnitelma, jossa määritettiin:

  • Asiakkuuksien polku ja vaiheet
  • Markkinoinnin päämäärät ja tavoitteet yhteensä
  • Toimenpidesuunnitelma
  • Markkinoinnin mittarit

"Halusimme toimivimmat täsmätyökalut tukemaan asiakastyötämme kaikissa sen eri vaiheissa, alkaen tunnettuuden rakentamisesta päätyen olemassa olevien asiakkaiden huomiointiin. Nykyaikainen markkinointi tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia, mutta markkinoinnin tuloksellisuus syntyy vain perusteellisen strategia- ja kartoitustyön kautta. Seed auttoi meitä kulkemaan läpi ajattelu- ja päätöksentekoprosessin, mahdollisti oikean datan päätöksenteon tueksi ja piti projektin liikkeellä ja kurssissa, vaikka aikataulu oli haastava. Nyt voimme keskittyä oikeiden mahdollisuuksien lunastamiseen."

Mia Sinisalo, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Qentinel Oy, 11.8.2015